Opti
Juhtimiskompetentsid
Koostöökompetentsid
Teeninduskompetentsid
Müügikompetentsid
Kasutaja
Salasõna

Süsteemsete arenguprogrammidega tagame, et koolitustel osalejad omandavad oma erialal vajalikud kompetentsid.  Õppetöös käsitleme tervikuna vastavaid oskusi, teadmisi ja hoiakuid.

KOMPETENTSID= OSKUSED+TEADMISED+HOIAKUD

Uute käitumisviiside ja soovitud muutuste juurdumiseks töötame välja kodutööde- jm. jooksva õppimise süsteemi mis on suunatud personaalselt igale koolitusprotsessis osalejale.

Nõustame juhte koolitusjärgsete muudatuste ja uute tegevuskavade sisseviimisel.