Opti
Strateegianõustamine
Arenguprogrammide väljatöötamine
Artiklid ja raamatud kompetentsimudelitest
Kasutaja
Salasõna

Nõustame ettevõtteid ja organisatsioone peaasjalikult strateegia koostamisel ja süsteemsete arenguprogrammide ettevalmistamisel.  Reeglina töötame protsessikonsultantidena, s.t. juhime arendusseminare jt. grupitöö vorme, et välja tuua meeskonnas olemasolevad teadmised ja kogemused ning üldistada need konkreetseteks lahendusteks.

Lisaks strateegianõustamisele ja arenguprogrammide koostamisele oleme aidanud välja töötada kliendi- ja protsessikeskseid struktuure, juhtimissüsteeme ja töötajate hindamissüsteeme.