Opti
Strateegianõustamine
Arenguprogrammide väljatöötamine
Artiklid ja raamatud kompetentsimudelitest
Kasutaja
Salasõna

  • þKompetentsimudelite väljatöötamine (hindamisinstrumendid + kasutamise metoodika)
  • Süsteemsete arenguprogrammide väljatöötamine ja juhtimine (koolitus + töönõustamine + on-the-job õppimine)
  • Juhtide ja spetsialistide personaalne nõustamine (coaching)