Opti
Strateegianõustamine
Arenguprogrammide väljatöötamine
Artiklid ja raamatud kompetentsimudelitest
Kasutaja
Salasõna

  • qTippjuhtkonna nõustamine pikaajalise strateegia väljatöötamisel 
  • Strateegiaseminaride läbiviimine
  • Eesmärkide ja arengukavade väljatöötamine