Opti
Strateegianõustamine
Arenguprogrammide väljatöötamine
Artiklid ja raamatud kompetentsimudelitest
Kompetentsimudelid - ajaraiskamine?
Teooria
Näited
Hindamisest
Kompetentside sidumine palgasüsteemiga
Kompetentsid koolitus- ja arendustegevuses
Raamatud
Personalijuhi kompetentsimudel
Kasutaja
Salasõna

Artiklid ja raamatud kompetentsimudelitest

Kompetentsimudelid - ajaraiskamine?
Teooria
Näited
Hindamisest
Kompetentside sidumine palgasüsteemiga
Kompetentsid koolitus- ja arendustegevuses

Raamatud

Personalijuhi kompetentsimudel

Opti kompetentsimudel kirjeldab meie poolt arendatavaid oskusi, hoiakuid ja teadmisi ning selleks kasutatavaid õppemeetodeid.

Mudel jaguneb 4 rühmaks:

1.  Isiklikud omadused ja hoiakud

2.  Põhioskused

3.  Kompleksoskused

4.  Kompetentsid (oskused+teadmised+hoiakud)