Opti
2.1. Enda juhtimise oskused
2.2. Süsteemse mõtlemise oskused
2.3. Eneseväljendusoskused
3.1. Teiste mõistmine ja suhtlemine
3.2. Kuulamisoskused
3.3. Konfliktiga toimetuleku oskused
3.4. Enesekehtestamise oskused
3.5. Stressi juhtimise oskused
3.6. Aja juhtimise oskused
3.7. Eesmärgistamine ja planeerimine
3.8. Probleemide lahendamise ja otsustamise oskused
3.9. Läbirääkimiste oskused
3.10. Esinemisoskused
3.11. Veenmisoskused
3.12. Professionaalne kirjutamine
Õpirännak
Kasutaja
Salasõna

Opti kompetentsimudel

kirjeldab meie poolt arendatavaid oskusi, hoiakuid ja teadmisi ning selleks kasutatavaid õppemeetodeid.

Mudel jaguneb 4 rühmaks:

1.  Isiklikud omadused ja hoiakud

2.  Põhioskused

3.  Kompleksoskused

4.  Kompetentsid (oskused+teadmised+hoiakud)

Artikleid ja raamatuid kompetentsimudelitest