Opti
2.1. Enda juhtimise oskused
2.2. Süsteemse mõtlemise oskused
2.3. Eneseväljendusoskused
3.1. Teiste mõistmine ja suhtlemine
3.2. Kuulamisoskused
3.3. Konfliktiga toimetuleku oskused
3.4. Enesekehtestamise oskused
3.5. Stressi juhtimise oskused
3.6. Aja juhtimise oskused
3.7. Eesmärgistamine ja planeerimine
3.8. Probleemide lahendamise ja otsustamise oskused
3.9. Läbirääkimiste oskused
3.10. Esinemisoskused
3.11. Veenmisoskused
3.12. Professionaalne kirjutamine
Õpirännak
Kasutaja
Salasõna

Öeldakse, et heaks kirjutajaks sünnitakse. Meie käsitluse järgi on see siiski arendatav oskus - oleme loonud spetsiaalse praktilise koolituse, et aidata saavutada inimestel kirjalikus kommunikatsioonis paremaid tulemusi. Sellest õppetsüklist saavad kasu kõik, kelle töö sisaldab suhtlemist kirjaliku eneseväljenduse teel.

Koolituse tulemuselna jõuab osaleja kirjalik sõnum paremini teisteni ja ta säästab aega.

Kursuse eesmärk on leida vastused järgmistele küsimustele:

  • Milline kommunikatsioonivorm on kirjutamine?
  • Kuidas kaldun end kirjalikult väljendama?
  • Mida ootavad kirjalikult suhtlusvormilt erineva käitumisstiiliga inimesed?
  • Millised on sõnumi kirja teel edasiandmise tehnikad?
  • Kuidas säästa kirjatööle kuluvat aega?
  • Kuidas kontrollida kirjatöö tulemusi?

Õppimisel kasutame:

  • Koolituse-eelset kodutööd
  • Isikliku käitumise analüüsi Personal Profile Analysis® firmalt Thomas International
  • Individuaal- ja paarisharjutusi
  • Koolitusjärgset kirjalikku tööd ja selle tulemuste tagasisidet koolitajalt