Opti
2.1. Enda juhtimise oskused
2.2. Süsteemse mõtlemise oskused
2.3. Eneseväljendusoskused
3.1. Teiste mõistmine ja suhtlemine
3.2. Kuulamisoskused
3.3. Konfliktiga toimetuleku oskused
3.4. Enesekehtestamise oskused
3.5. Stressi juhtimise oskused
3.6. Aja juhtimise oskused
3.7. Eesmärgistamine ja planeerimine
3.8. Probleemide lahendamise ja otsustamise oskused
3.9. Läbirääkimiste oskused
3.10. Esinemisoskused
3.11. Veenmisoskused
3.12. Professionaalne kirjutamine
Õpirännak
Kasutaja
Salasõna

2.1. Enda juhtimise oskused

Peame kogu õppimise ja arenemise aluseks õppija tööd iseendaga. Usume, et enda isiksuse tundmine, oma tugevuste ja arenguvajaduste teadvustamine ning enese käitumise ja hoiakute juhtimine on iga terve inimese võimuses.

 

Selle õppetsükli tulemusena paraneb õppija enesetaju ja suureneb efektiivsus nii tööalastes kui isiklikes rollides.

 

Kursuse eesmärk on leida vastused järgmistele küsimustele:

  • Miks inimesed käituvad nii nagu nad käituvad?
  • Milline on minu käitumisstiil?  Kuidas minu käitumisstiil mõjutab minu tegutsemist erinevates rollides?
  • Kuidas saan säilitada oma tugevaid külgi ja arendada piiranguid?
  • Mida peaksin tegema enese paremaks juhtimiseks juba täna?

 

Õppimisel kasutame:

  • Isikliku käitumise analüüsi Personal Profile Analysis® firmalt Thomas International
  • Eesti kultuuriruumi jaoks valmistatud õppefilmi
  • Rühma- ja individuaalseid harjutusi nii auditoorseks- kui ka koolitusejärgseks tööks
  • Koolitusjärgset kodutööd ja selle tagasisidet koolitajalt

 

Selles õppetsüklis on osalenud enam kui 1 000 inimest.