Opti
2.1. Enda juhtimise oskused
2.2. Süsteemse mõtlemise oskused
2.3. Eneseväljendusoskused
3.1. Teiste mõistmine ja suhtlemine
3.2. Kuulamisoskused
3.3. Konfliktiga toimetuleku oskused
3.4. Enesekehtestamise oskused
3.5. Stressi juhtimise oskused
3.6. Aja juhtimise oskused
3.7. Eesmärgistamine ja planeerimine
3.8. Probleemide lahendamise ja otsustamise oskused
3.9. Läbirääkimiste oskused
3.10. Esinemisoskused
3.11. Veenmisoskused
3.12. Professionaalne kirjutamine
Õpirännak
Kasutaja
Salasõna

Õpirännaku kokkuvõte

Töötuba “Sisekoolitajate profiili loomine”

Koolitajate Õpirännakul 17.03.2005

Ajurünnaku tulemused:

 

I            ÕPPIJA OOTUSED:

 • info
 • teadmised
 • eeskuju
 • ideed
 • uued lahendused
 • motivatsioon
 • kuuluvus
 • diplom
 • fun, vaheldus
 • võimalus jagada kogemust
 • võimalus suhelda
 • uued kontaktid
 • hea õppekeskkond (koht, vahendid jm.)
 • äratundmine ja tagasiside tehtule
 • rakendus, kogemus, praktika
 • süsteemsus, suure pildi teke

 

 

II            OOTUSED ÕPETAJALE

 

 • haridus
 • teadmised
 • kogemused
 • oskused
 • enesekehtestamine
 • pühendumus
 • suhtlemine/ kohandumisvõime
 • paindlikkus/ empaatiavõime
 • enda ja teiste mõistmine, EQ
 • diskreetsus, eetilisus
 • veenmisoskus
 • haritus/ silmaring
 • IQ, üldvõimekus

 

 

Õpirännakul osalenute abil kirjeldatud õpetaja rollid:

 

 1. SPETSIALIST: teadmiste, oskuste ja kogemuse jagaja. Juhendamine, selgitamine ja coaching.
 2. PRAKTIK: valdkonna spetsiifilise süsteemi täiendamine. Praktiliste nõuannete lisamine ja uute ideede käigushoidmine
 3. GURU: ideede lisamine, silmaringi laiendamine ja visiooni ning energia andmine.

 

 

ROLL 1 : spetsialist, IT programmi sisekoolitaja väikesele grupile

Ametikoha Profiili Analüüsi tulemust vaata lisatud pdf-failist.

 http://www.opti-hr.ee/files/est_model_Konverents/ITkoolitaja.pdf

 

ROLL 2: tippjuht, kes jagab suunavaid ideid ja motiveerib muutustele.

Ametikoha Profiili Analüüsi tulemust vaata lisatud pdf-failist.

http://www.opti-hr.ee/files/est_model_Konverents/IdeedeKoolitaja.pdf