Opti
2.1. Enda juhtimise oskused
2.2. Süsteemse mõtlemise oskused
2.3. Eneseväljendusoskused
3.1. Teiste mõistmine ja suhtlemine
3.2. Kuulamisoskused
3.3. Konfliktiga toimetuleku oskused
3.4. Enesekehtestamise oskused
3.5. Stressi juhtimise oskused
3.6. Aja juhtimise oskused
3.7. Eesmärgistamine ja planeerimine
3.8. Probleemide lahendamise ja otsustamise oskused
3.9. Läbirääkimiste oskused
3.10. Esinemisoskused
3.11. Veenmisoskused
3.12. Professionaalne kirjutamine
Õpirännak
Kasutaja
Salasõna

--Kui teine nõustub sinuga liiga lihtsalt, on ta rumal või tahab sind alt vedada-

Uskumatult paljud inimesed vajavad oma töös veenmisoskusi.  Oleme loonud spetsiaalse koolituse just veenmisoskuse arendamiseks ja kasutanud seda nii eraldiseisva kursuse kui ka osana esinemisoskuste- jm. arenguprogrammides.

Õppetsükli tulemusel nõustuvad teised lihtsamini minu seisukohtadega.

Koolituse eesmärk on leida vastused järgmistele küsimustele:

  • Mis on seisukoht ja arvamus ning kuidas see tekib?
  • Kuidas saan välja selgitada teise inimese seisukoha?
  • Kuidas kujuneb ja areneb minu isiklik seisukoht probleemist?
  • Mil viisil on võimalik muuta erinevate käitumisstiilidega inimeste arvamust?
  • Kuidas saada tagasisidet veenmistöö tulemustest?

Õppimisel kasutame:

  • Otsese ja kaudse mõjutamise mudelit
  • Rühma- ja paarisharjutusi veenmisoskuste harjutamiseks; videotagasisidet
  • Isikliku käitumise analüüsi Personal Profile Analysis® firmalt Thomas International
  • Koolitusjärgset personaalset kodutööd ja selle tagasisidet koolitajalt