Opti
2.1. Enda juhtimise oskused
2.2. Süsteemse mõtlemise oskused
2.3. Eneseväljendusoskused
3.1. Teiste mõistmine ja suhtlemine
3.2. Kuulamisoskused
3.3. Konfliktiga toimetuleku oskused
3.4. Enesekehtestamise oskused
3.5. Stressi juhtimise oskused
3.6. Aja juhtimise oskused
3.7. Eesmärgistamine ja planeerimine
3.8. Probleemide lahendamise ja otsustamise oskused
3.9. Läbirääkimiste oskused
3.10. Esinemisoskused
3.11. Veenmisoskused
3.12. Professionaalne kirjutamine
Õpirännak
Kasutaja
Salasõna

--Tõeline siirus on haruldane – ja kui palju see sõltub kuulajast!--

Kuulamine ja empaatiavõime on mitmete elukutsete võtmeoskusi – ei kujuta ju ette teenindajat või arsti, kes ei pane tähele kliendi vajadusi.  Aktiivne kuulamine ja partnerile keskendumine kergendab oluliselt nii heade suhete loomist kui ka oma eesmärkide saavutamist.

 

Kursuse tulemusena paraneb osaleja võime näha ja kuulda partnerit ning tajuda suhtlussituatsiooni adekvaatsemalt.

 

Kursusel otsime vastuseid järgmistele küsimustele:

  • Kuidas head kuulamisoskused aitavad parandada minu tööalast tulemuslikkust?
  • Kuidas “kuulata” partneri vajadusi?
  • Millised on peamised kuulamistakistused?
  • Milles seisneb aktiivne kuulamine ja kuidas seda kasutada?
  • Millised on minu kuulamise tugevad ja nõrgad küljed?

Õppimisel kasutame:

  • Kuulamis- jm. kommunikatsiooniharjutusi
  • Videotagasisidet
  • Isikliku käitumise analüüsi Personal Profile Analysis® firmalt Thomas International
  • Eesti kultuuriruumi jaoks valmistatud õppefilmi