Opti
2.1. Enda juhtimise oskused
2.2. Süsteemse mõtlemise oskused
2.3. Eneseväljendusoskused
3.1. Teiste mõistmine ja suhtlemine
3.2. Kuulamisoskused
3.3. Konfliktiga toimetuleku oskused
3.4. Enesekehtestamise oskused
3.5. Stressi juhtimise oskused
3.6. Aja juhtimise oskused
3.7. Eesmärgistamine ja planeerimine
3.8. Probleemide lahendamise ja otsustamise oskused
3.9. Läbirääkimiste oskused
3.10. Esinemisoskused
3.11. Veenmisoskused
3.12. Professionaalne kirjutamine
Õpirännak
Kasutaja
Salasõna

--Kui kaotame eesmärgi silmist, kahekordistame oma jõupingutusi-- /Mark Twain/

Igas tegevuses on meil oma eesmärk - sageli selgelt teadvustamata, veel harvemini kirja pandud.  Usume, et eesmärgikeskne hoiak ja eesmärkide seadmise oskus on tulemuslikkuse nurgakivi paljudes ametites. Arvestades meie kursustel osalenud juhtide, müüjate, klienditeenindajate, meditsiini- ja haridustöötajate soovidega, oleme loonud lühikese ja praktilise kursuse.

Kursuse tulemusena paraneb nii isiklik kui ka rühma tulemuslikkus.

Kursuse eesmärk on leida vastused järgmistele küsimustele:

  • Millised on minu väärtused ja kus on minu fookus?
  • Kuidas püstitada pika- ja lühiajalisi eesmärke ja millise kasu see annab?
  • Milline näeb välja eesmärkide seadmise mudel minu seisukohast?
  • Kuidas koostada eesmärgiga seostatud tegevuskava?
  • Millised planeerimise võtted aitavad mul paremaid tulemusi saavutada?

 

Õppimisel kasutame:

  • Eesmärkide seadmise mudelit
  • Individuaalharjutusi (nt. aktiivse kujustamise harjutused isikliku visiooni koostamiseks)
  • Koolitusjärgset iseseisvat tööd ja selle tulemuste tagasisidet koolitajalt

Reeglina kasutame eesmärgistamise koolitust osana suuremast õppeprogrammist.