Opti
2.1. Enda juhtimise oskused
2.2. Süsteemse mõtlemise oskused
2.3. Eneseväljendusoskused
3.1. Teiste mõistmine ja suhtlemine
3.2. Kuulamisoskused
3.3. Konfliktiga toimetuleku oskused
3.4. Enesekehtestamise oskused
3.5. Stressi juhtimise oskused
3.6. Aja juhtimise oskused
3.7. Eesmärgistamine ja planeerimine
3.8. Probleemide lahendamise ja otsustamise oskused
3.9. Läbirääkimiste oskused
3.10. Esinemisoskused
3.11. Veenmisoskused
3.12. Professionaalne kirjutamine
Õpirännak
Kasutaja
Salasõna

--Igal probleemil on olemas kerge lahendus: lihtne, ilus ja … vale--

Oleksime üllatunud, lugedes kokku, kui palju probleeme lahendame ja otsuseid teeme ühe tavalise päeva jooksul.  Head otsused mõjutavad oluliselt nii tööalast tulemuslikkust kui ka elukvaliteeti.  Pakume kursusel praktilisi võtteid ja oskusi, mille rakendamine annab kiireid tulemusi. 

Kursuse tulemusena paraneb osalejate vilumus probleemide lahendamisel ning otsuste kvaliteet.

Kursusel otsime vastuseid järgmistele küsimustele:

  • Mis roll on probleemidel ja otsustel minu elus?
  • Millistest sammudest koosneb probleemi lahendamise protsess?  Mis juhtub, kui ma mõne sammu vahele jätan?
  • Millised on probleemide liigid ja kuidas see mõjutab nende lahendamist?
  • Kuidas aitavad otsustamise tehnikad minu töögrupi tulemuslikkust tõsta?
  • Milline on minu otsustamise stiil; mis on selle tugevused ja nõrkused?

 Õppimisel kasutame:

  • 10 põhilist töövahendit probleemide lahendamiseks ja otsustamiseks
  • Rühma- ja individuaalharjutusi probleemilahendustehnikate katsetamiseks
  • Reaalsete olukordade läbimängimist