Opti
2.1. Enda juhtimise oskused
2.2. Süsteemse mõtlemise oskused
2.3. Eneseväljendusoskused
3.1. Teiste mõistmine ja suhtlemine
3.2. Kuulamisoskused
3.3. Konfliktiga toimetuleku oskused
3.4. Enesekehtestamise oskused
3.5. Stressi juhtimise oskused
3.6. Aja juhtimise oskused
3.7. Eesmärgistamine ja planeerimine
3.8. Probleemide lahendamise ja otsustamise oskused
3.9. Läbirääkimiste oskused
3.10. Esinemisoskused
3.11. Veenmisoskused
3.12. Professionaalne kirjutamine
Õpirännak
Kasutaja
Salasõna

--Ainult “võidan-võidad” lahendused saavad olla aluseks pikaajalisele edule--

Olukordades, kus me ei saa eesmärke saavutada teistest sõltumatult, peame läbi rääkima. Usume, et õppides jõudma osapooli rahuldavate kokkulepeteni, tulevad oma ülesannetega paremini toime nii rahvusvahelised rahuvahendajad kui pereemad, nii tippjuhid kui õpetajad.  

Kursuse tulemusena oskavad osalejad kasutada läbirääkimisvõtteid oma eesmärkide saavutamiseks ja heade suhete hoidmiseks.

Kursusel otsime vastust küsimustele:

  • Mis on ja mis ei ole läbirääkimised? 
  • Millised strateegia- ja taktikavalikud aitavad mul oma huvide eest seista?
  • Millised on läbirääkimiste ebaõnnestumise põhjused ja tüüpilised vead – võimalikud ummikteed ja kuidas neid vältida?
  • Mida võin õppida edukate läbirääkijate eeskujust – mida nad teevad teisiti?

Õppimisel kasutame:

  • Lühiloenguid ja arutelu läbirääkimiste teooria põhiaspektide avamiseks
  • Simulatsioonimänge - etteantud tingimuste ja võrreldavate tulemustega läbirääkimisülesandeid
  • Analüüsi - kursusel saadud praktilise kogemuse "lahkamist" vastomandatud teadmiste abil.