Opti
2.1. Enda juhtimise oskused
2.2. Süsteemse mõtlemise oskused
2.3. Eneseväljendusoskused
3.1. Teiste mõistmine ja suhtlemine
3.2. Kuulamisoskused
3.3. Konfliktiga toimetuleku oskused
3.4. Enesekehtestamise oskused
3.5. Stressi juhtimise oskused
3.6. Aja juhtimise oskused
3.7. Eesmärgistamine ja planeerimine
3.8. Probleemide lahendamise ja otsustamise oskused
3.9. Läbirääkimiste oskused
3.10. Esinemisoskused
3.11. Veenmisoskused
3.12. Professionaalne kirjutamine
Õpirännak
Kasutaja
Salasõna

--Inimese luud võib murda kiviga, kuid tema vere saab keema panna ainult sõnadega-- /Cullen Hightower/

Iga hea idee jõuab kunagi sellesse staadiumisse, kus seda peab teistele esitama.  Siis ühtäkki muutub kõik see, mis enne oli selge ja lihtne, ülikeerukaks.  Võime “müüa” oma mõtteid ja algatusi teistele inimestele määrab sageli, kui kõrgele inimene organisatsioonis võib tõusta.

Kursuse tulemusena paraneb osaleja tulemuslikkus ja enesekindlus gruppide ees esinedes.

 

Kursusel otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele:

  • Kuidas koostada ja esitada oma sõnumeid nii, et neil oleks grupile soovitud mõju?
  • Kuidas võita ja hoida grupi tähelepanu?
  • Millega oma esinemist alustada ja lõpetada?
  • Millised on minu esinemisstiili tugevused ja nõrkused; kuidas kujundada autentset väljendusviisi nii, et ma oleksin usutav?
  • Kuidas tunda ennast pingevabamalt esinemisel nii suurte kui väikeste gruppide ees?

Õppimisel kasutame:

  • Ülesandeid esinemistehnikate harjutamiseks
  • Reaalsete olukordade läbimängimist koos videotagasisidega
  • Inimeste mõistmise mudelit grupi ootuste väljaselgitamiseks
  • Professionaalse näitleja abi