Opti
2.1. Enda juhtimise oskused
2.2. Süsteemse mõtlemise oskused
2.3. Eneseväljendusoskused
3.1. Teiste mõistmine ja suhtlemine
3.2. Kuulamisoskused
3.3. Konfliktiga toimetuleku oskused
3.4. Enesekehtestamise oskused
3.5. Stressi juhtimise oskused
3.6. Aja juhtimise oskused
3.7. Eesmärgistamine ja planeerimine
3.8. Probleemide lahendamise ja otsustamise oskused
3.9. Läbirääkimiste oskused
3.10. Esinemisoskused
3.11. Veenmisoskused
3.12. Professionaalne kirjutamine
Õpirännak
Kasutaja
Salasõna

--Mõtlen, järelikult olen olemas-- /Descartes/

Mõtlemine on paljude teiste tegevuste alusmüür.  Kui peas valitseb segadus, tekib stress ja raskused aja juhtimisel, aga ka eneseväljenduse probleemid.  Oleme veendunud, et süsteemse mõtlemise põhitehnikaid kasutades parandavad inimesed nii oma tulemuslikkust kui rahulolu. 

Süsteemse mõtlemise kursuse tulemusena paraneb osalejate arusaamine isiklikest ja tööalastest probleemidest ning suureneb sisemine selgus.

Kursus vastab järgmistele küsimustele:

  • Milles seisneb süsteemne mõtlemine ja mida see võiks mulle anda?  Analüütilise mõtlemise probleemid
  • Milliste süsteemse mõtlemise reeglite vastu ma sagedamini eksin?
  • Millised on süsteemse mõtlemise peamised tehnikad?
  • Kuidas saan rakendada süsteemset mõtlemist oma elus ja töös?

 

Õppimisel kasutame:

  • Elussüsteemide hierarhia ja 12 seaduspära mudelit; A-B-C-D-E süsteemide mudelit
  • Simulatsioone süsteemse mõtlemise mudelite tehnikate tundmaõppimiseks
  • Reaalsete töösituatsioonide lahendamist süsteemse mõtlemise tehnikate abil