Opti
Personal Profile Analysis (PPA)®
Human Job Analysis (HJA)®
Meeskonnatöö AnalüüsTM
Sisekoolitaja töövahendid
Õppefilmid
lisainfo
Kasutaja
Salasõna

Oleme veendunud, et õppimisel kasutatavate instrumentide juures on väga tähtis õppija kultuuritausta arvestamine. Väldime teadlikult teistes kultuurikeskkondades ja keeltes toodetud filmimaterjali kasutamist ja oleme investeerinud eestikeelsete õppefilmide tootmisse.

 

Õppefilm „Professionaalse Suhtlemise Arendusprogramm“

 

Kestvus 45 minutit; 16 stseeni; osades: Andres Dvinjaninov, Karin Tammaru, Marika Barabanśtśikova, Liina Tennosaar, Andres Roosileht ja Terje Pennie. Toodetud ka venekeelsete subtiitritega versioon.

 

Aitab selgitada DISC-käitumisstiilide mudelit ja nelja stiili käitumise tugevaid ning arendamist vajavaid külgi. Filmi situatsioonid näitlikustavad elavalt suhtlusest tulenevaid probleeme ja aitavad leida neile põhjendatud lahendusi.

 

 

 

Õppefilm „Konfliktiga toimetuleku oskused“

 

Kestvus 25 minutit; 2 stseeni; osades: Andres Dvinjaninov, Marika Barabanśtśikova

 

Filmi esimene stseen näitab, kuidas arusaamatus kasvab üle konfliktiks. Teine stseen näitlikustab konflikti lahendamise mudeli kasutamist.

 

 

 

 

 

 

 

Õppefilm „Kuulamisoskused“

 

Kestvus 20 minutit; 2 stseeni; osades: Andres Dvinjaninov, Marika Barabanśtśikova

 

Filmis kujutatud negatiivse ja positiivse tulemusega stseen aitavad õppijal teadvustada kuulamistehnikate kasutamise efektiivsust ja leida motivatsiooni oma kuulamiskäitumise muutmiseks.