Opti
Personal Profile Analysis (PPA)®
Human Job Analysis (HJA)®
Meeskonnatöö AnalüüsTM
Sisekoolitaja töövahendid
Õppefilmid
Kasutaja
Salasõna

Personal Profile Analysis (PPA)® on Thomas International Ltd. põhitooteid, mida on arendatud üle 30 aasta.  See on üks enimkasutatud isikuanalüüsimetoodikaid maailmas. PPA® on kõrge usaldusväärsusega õppimis- ja arendusinstrument, mille küsimustikku on võimalik täita enam kui 100 keeles.  Analüüs baseerub W.M. Marstoni loodud DISC-käitumisstiilide mudelil, mis annab kasutajale väärtusliku ülevaate tema käitumise tugevatest ja arendamist vajavatest külgedest.

 

Parimad kasutusvaldkonnad:

 • Värbamine ja meeskonna loomine – leidmaks igasse rolli sobivaimad inimesed
 • Karjääriplaneerimine – et  mõista oma käitumist ja selle sobivust eri rollidesse
 • Inimeste juhtimine – saamaks paremini aru eri stiiliga inimeste ootustest
 • Nõustamine – olemaks objektiivne ja kirjeldav, mitte subjektiivne ja hindav
 • Õppimine ja koolitus – et näidata kätte suund, milles oma käitumist arendada
 • Meeskonna liitmine – saamaks üle pingest, mis tekib käitumuslikest erinevustest
 • Lähisuhted – mõistmaks paremini oma lähedasi ja leidmaks seeläbi rahulolu

Näidet ühest Isiksuse Profiili Analüüsist näed siin:

http://www.opti-hr.ee/files/est_model_Konverents/IndrekRahiPPA.pdf

 

Analüüs ei mõõda:

 • Intelligentsust, võimekust
 • Isiksuse tervikpildi muid osi – väärtusi, hoiakuid jm.
 • Töökogemust ja oskusi
 • Haridus- ja koolitustaset

Analüüs on saadaval eesti, vene, inglise jpt. keeltes

 

Vt lisa www.thomasinternational.net  või küsi meie konsultantidelt.