Opti
Personal Profile Analysis (PPA)®
Human Job Analysis (HJA)®
Meeskonnatöö AnalüüsTM
Sisekoolitaja töövahendid
Lisainfo
Õppefilmid
Kasutaja
Salasõna

Töötades suurte organisatsioonide personali- ja koolitusala inimestega, oleme jõudnud järeldusele, et osa täiendkoolitusest on nii majanduslikult kui organisatsiooni protsesside seisukohalt mõistlik läbi viia nn. sisekoolitajate poolt.   Oleme endale võtnud pikaajaliseks ülesandeks välja arendada kvaliteetsed koolitustooted, mida sisekoolitajatel on lihtne kasutada ja mis on organisatsioonile kindlasti odavamad, kui pidev koolitajate majjakutsumine.

Anname sisekoolitajale täieliku komplekti töövahendeid, mis hõlbustavad õppimist ja õpetamist ning säästavad meie klientide raha.  Meie huvi on, et viis, kuidas arendustööd näeme ja teeme, jõuaks võimalikult paljude inimesteni Eestis.

Olemasolevad töövahendid:

PROFESSIONAALSE SUHTLEMISE ARENDUSPROGRAMM (PSA)

PSA on lühike, kuid väga efektiivne koolitus, mis aitab arendada mitut oskusterühma.  PSA on välja töötatud ühe meie pikaajalise kliendi soovil, kelle koolituseelarve võimaldas kasutada väliskoolitajat 20 protsendi personali arendamiseks.  Kuna programm sai väga hea tagasiside, panime ülejäänud töötajate koolitamiseks kokku süsteemi sisekoolitaja väljaõppeks ja töövahenditega varustamiseks.

Töövahendite komplekt sisaldab:

 • Läbiviija käsiraamat
 • Õppefilmi kasutamisõigus
 • PPA® profiil igale osalejale
 • Õppija materjalid klassitööks
 • Õppija materjalid koolitusjärgseks kodutööks
 • Kirjutusvahend, õppevahendite kaaned jms.

Tööle eelneb sisekoolitaja personaalne väljaõpe.

Koolitus aitab õppijal arendada järgmisi baas- ja kompleksoskusi :

 1. Enda mõistmine ja enesejuhtimine
 2. Teiste mõistmine
 3. Suhtlemine

Arenguprogrammi eesmärk on leida vastused järgmistele küsimustele:

 • Miks inimesed käituvad nii nagu nad käituvad? Mis on käitumisstiil?
 • Milline on minu käitumisstiil? Mis on selle tugevused ja millised on arenguvajadused?
 • Mida ootavad suhtlemiselt erinevate käitumisstiilide esindajad?
 • Kuidas saavutada suhtlemises paremaid tulemusi?

Arenguprogrammi tulemus: 

 1. Osalejad saavad süstematiseeritud pildi erinevatest käitumisstiilidest
 2. Iga osaleja võtab kasutusse isikliku tööalase käitumise analüüsi raporti
 3. Paraneb enesetaju ja väheneb suhtlusest tulenev stress
 4. Arenevad edasi meeskonnasisesed  ja kolleegidevahelised suhted

NB! Arenguprogrammi pakett ja väljaõpe saadaval ka venekeelsena. NB!

 

KONFLIKTIGA TOIMETULEKU OSKUSED (KTO)

KTO on loogiline jätk Professionaalse Suhtlemise Arendusprogrammi kursusele. Oleme koolituse loonud ajasäästliku ja metoodiliselt efektiivsena, et selle abil oleks lihtne nii õppida kui ka õpetada.

Töövahendite komplekt sisaldab:

 • Läbiviija käsiraamat
 • Õppefilmi kasutamisõigus
 • Simulatsiooniharjutused ja mängud (töökomplektid)
 • Õppija käsiraamat klassitööks
 • Õppija materjal koolitusjärgseks kodutööks
 • Kirjutusvahend, õppevahendite kaaned jms.

Tööle eelneb sisekoolitaja personaalne väljaõpe.

Koolitus aitab õppijal arendada järgmisi baas- ja kompleksoskusi :

1.  Enda mõistmine ja enesejuhtimine

2.  Teiste mõistmine

3.  Konfliktidega toimetulek

4.  Probleemide lahendamine ja otsustamine

Arenguprogrammi eesmärk on leida vastused järgmistele küsimustele:

 • Mis on konflikt ja kuidas seda ära tunda?
 • Kuidas käituvad erinevad käitumisstiilid konfliktsituatsioonides?
 • Milline on käitumisstiilist tulenevalt minu tüüpiline konfliktikäitumine?
 • Kuidas konfliktsituatsioonis toime tulla, milliseid konkreetseid võtteid kasutada?

Arenguprogrammi tulemus: 

 1. Osalejad saavad süstematiseeritud pildi konflikti olemusest
 2. Iga osaleja võtab kasutusse isikliku tegevuskava konfliktikäitumise juhtimiseks
 3. Väheneb pingeolukordadest tulenev stress
 4. Arenevad edasi inimestevahelised suhted  

Arendamisel olevad töövahendid:

ENESEVÄLJENDUSOSKUSTE TREENING (EVT)